Om SIMSUBSEA

 

sim2015Dataspillet SIM Subsea skal lære ungdom om en verden som er skjult under havoverflaten, men som er svært viktig for næringslivet i Bergensregionen. Spillet utvikles ved Høgskolen i Bergen og skal tas i bruk i skolene.

Du visste kanskje at Norge er verdensledende innen undervannsteknologi? Og at næringslivet i Bergensregionen har behov for arbeidskraft innen denne bransjen? Mange ungdommer vet det ikke.

For å bøte på dette, utvikler Høgskolen i Bergen (HiB) nå dataspillet SIM Subsea. Målgruppen er elever på ungdomsskolen og det første året på videregående skole.

Dataspillet er et e-læringstilbud der elevene må løse matematikkoppgaver som er relevante for subsea-industrien for å komme videre i spillet.

simsubsea-video

 

Hvem står bak?

Høgskolen i Bergen er hovedeier og utviklingsansvarlig for prosjektet. Fagmiljøet ved Institutt for data- og realfag har ansvaret for programvareutvikling og ser mange spennende utfordringer knyttet til utviklingen av spillet, og både bachelor- og masterstudenter har benyttet SIM Subsea i sine hovedprosjekter.

 

Lærerutdanningen ved HiB har ansvaret for å utvikle matematikkoppgavene, og for prosjektets pedagogiske utforming. Lærerutdanningen skal også gjennomføre en følgeforskningsdel under og etter pilotfasen av prosjektet.

 

Institutt for Maskin og Marin deltar med fagkompetanse innenfor undervannsteknologi og Mediesenteret ved høgskolen har ansvar for prosjektets brukergrensesnitt og grafiske utforming. SIM Subsea er med andre ord blitt et tverrfaglig prosjekt mellom ulike forsknings- og utdanningsmiljøer ved en av landets største høgskoler.

 

Foruten høgskolen bistår leverandører fra spillutvikling og elektronikamiljøet i Bergen

I media

Mange er interessert i SIM SUBSEA og vi får stadig omtale i media:

 

Skal lokke glupinger med spill – 28. mai 2013

Skal fenge ungdom med mobilspill – 28. mai 2013

Mattespill lanseres i mai – 20. februar 2013

Mattelek på dypt vann – 21. desember 2012
 
Utvider SIM Subsea-samarbeidet – 13. desember 2012
 
Næringsklynger samarbeider om spillbasert læringsverktøy – 10. desember 2012
 
Støtte til SIM subsea – 28. oktober 2011
 
Vil gjøre matte til en lek - 17. oktober 2012

 

 

 

Kontakt

Prosjektleder for SIM SUBSEA
Tone Helene Bergset Røkenes
Tlf.: 55 58 72 41

E-post: Tone.Helene.Bergset.Rokenes@hib.no