Om SIMSUBSEA

A�

sim2015Dataspillet SIM Subsea skal lA�re ungdom om en verden som er skjult under havoverflaten, men som er svA�rt viktig for nA�ringslivet i Bergensregionen. Spillet utvikles ved HA?gskolen i Bergen og skal tas i bruk i skolene.

Du visste kanskje at Norge er verdensledende innen undervannsteknologi? Og at nA�ringslivet i Bergensregionen har behov for arbeidskraft innen denne bransjen?A�Mange ungdommer vet det ikke.

For A? bA?te pA? dette, utvikler HA?gskolen i Bergen (HiB) nA? dataspillet SIM Subsea. MA?lgruppen er elever pA? ungdomsskolen og det fA?rste A?ret pA? videregA?ende skole.

Dataspillet er et e-lA�ringstilbud der elevene mA? lA?se matematikkoppgaver som er relevante for subsea-industrien for A? komme videre i spillet.

simsubsea-video

 

Hvem stA?r bak?

HA?gskolen i Bergen erhovedeier og utviklingsansvarlig for prosjektet. FagmiljA?et ved Institutt for data- og realfag har ansvaret for programvareutvikling og ser mange spennende utfordringer knyttet til utviklingen av spillet, og bA?de bachelor- og masterstudenter har benyttet SIM Subsea i sine hovedprosjekter.

 

LA�rerutdanningen ved HiB har ansvaret for A? utvikle matematikkoppgavene, og for prosjektets pedagogiske utforming. LA�rerutdanningen skal ogsA? gjennomfA?re en fA?lgeforskningsdel under og etter pilotfasen av prosjektet.

 

Institutt for Maskin og Marin deltar med fagkompetanse innenfor undervannsteknologi og Mediesenteret ved hA?gskolen har ansvar for prosjektets brukergrensesnitt og grafiske utforming. SIM Subsea er med andre ord blitt et tverrfaglig prosjekt mellom ulike forsknings- og utdanningsmiljA?er ved en av landets stA?rste hA?gskoler.

 

Foruten hA?gskolen bistA?r leverandA?rer fra spillutvikling og elektronikamiljA?et i Bergen

Samarbeidspartnere

HA?gskolen i Bergenlogoer

 

NCE

Subsea

 

Hordaland Fylkeskommune A�A�(nA�ring og opplA�ring)

 

Bergen

kommune
VilVite-senteret
Renatesenteret
Vest NA�ringsrA?d
MediArena
Business Region Bergen
Framo Engineering
Aker Solutions
FMC Technologies
Virkemiddel for regional innovasjon (VRI), i regi av Norges ForskningsrA?d.

I media

Mange er interessert i SIM SUBSEA og vi fA?r stadig omtale i media:

 

Skal lokke glupinger med spill28 . mai 2013

Skal fenge ungdom med mobilspill – 28. mai 2013

Mattespill lanseres i mai – 20. februar 2013

Mattelek pA? dypt vann – 21. desember 2012
A�
Utvider SIM Subsea-samarbeidet – 13. desember 2012
A�
NA�ringsklynger samarbeider om spillbasert lA�ringsverktA?y – 10. desember 2012
A�
StA?tte til SIM subsea – 28. oktober 2011
A�
Vil gjA?re matte til en lek - 17. oktober 2012

 

 

A�

Kontakt

Prosjektleder for SIM SUBSEA
Tone Helene Bergset RA?kenes
Tlf.: 55 58 72 41

E-post: Tone.Helene.Bergset.Rokenes@hib.no